Speidermetoden

Speidermetoden

Kjenner du begrepet Speidermetoden?
Begrepet betegner helheten i speidingen og består av de elementer som må ivaretas for at det vi holder på med skal kunne kalles speiding. Speidermetoden er en sentral del av vår opplæring av speidere og ledere, og legges til grunn for arbeidet med både treningsprogrammet og ledertreningen.

Den utgjør noe av det mest unike med speiderbevegelsen !

Som speidere i Norges speiderforbund har vi alltid arbeidet etter Speidermetoden, selv om noe kanskje er beskrevet med andre ord tidligere. I forbindelse med revisjonen av grunntreningen (2002-2004), ble behovet for å konkretisere hva vi mener med Speidermetoden mer synlig. Ved hjelp av Speidermetoden vil du få hjelp til å forstå de grunnleggende elementene som ledere i Norges speiderforbund skal bygge det lokale speiderarbeidet på Det er bygget på de definisjoner og det innhold som benyttes av de to internasjonale speiderorganisasjonene WOSM og WAGGGS. Norges speiderforbund ønsker at Speidermetoden skal "sitte i ryggmargen" på alle speiderledere i arbeidet med treningsprogrammet og ledertreningen. Speidermetoden, slik vi forstår den i Norges speiderforbund, ble vedtatt av Speiderstyret i 2003.

Last gjerne ned

Lederveiledning - Speidermetoden-utskrift

Speidermetoden er en samlet pedagogikk som beskriver:

 • de aktiviteter vi arbeider med
 • den arbeidsformen vi benytter
 • måten speiderarbeidet ledes på

 

Speidermetoden består av åtte elementer:

 • Forpliktelse gjennom lov og løfte 
 • Learning by doing
 • Bruk av patruljesystemet
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Symbolikk, rammer og lek
 • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
 • Medbestemmelse og ansvar