Ledere

3. Eidsvoll har mange speiderledere i de ulike trinnene og felles for dem alle er at de har et stort engasjement for å utvikle og gjennomføre gode og sunne aktiviteter for barn og unge.
Våre speiderledere består av voksne tidligere speidere og "nye" speidere som først i voksen alder har blitt introdusert for speiding.

Alle ledere i 3.Eidsvoll speidergruppe har godkjent vandelsattest fra politiet og gjennomgår kursing og oppfølging internt i gruppen. Gruppen organiseres av en troppsleder som avholder jevnlige gruppeting.

Fra speider til leder
Lederutvikling er en løpende prosess gjennom hele speidertiden og gir det enkelte medlem faglig og personlig utvikling. All lederutvikling gjenspeiler speideridealene slik de er nedfelt i speiderloven og speiderløftet, og bidrar til å nå speidingens mål. Den formelle ledertreningen er progressiv og gir kunnskaper og ferdigheter som gir den enkelte trygghet og glede i lederrollen. De første lederoppgavene får våre medlemmer når de begynner i speideren. De første lederkurs får de fra de er 12 - 13 år gamle.
Lederutviklingen er en kontinuerlig prosess, der progresjonen i ansvar øker med alder og modenhet. Speiderledere gjennomgår et grunnleggende kursprogram med ulike moduler som gjennomføres i løpet av et til to år. I tillegg kan de gjennomføre en egen
formell trening med ekstra fokus på lederrollen.
Lederutvikling
Læring ved egenaktivitet og trening i ledelse står sentralt i speiderarbeidet. Ledelsesprinsippene bygger på veiledning som ledelsesform. Speiderledere læres
opp til å ta hensyn til den enkelte speiders utvikling og forutsetninger, samtidig som lederen skal lede dem på veien mot de oppsatte mål. Speidingens filosofi er at ledelse læres best gjennom egne erfaringer. Bevisst refleksjon og evaluering underveis og i etterkant av aktiviteter og opplevelser brukes som metodikk i alle sammenhenger i speiderarbeidet.