Foreldregruppe

Foreldregruppe

Foreldregruppen består av engasjerte speiderforeldre som har sagt seg villig til å kunne hjelpe til med ulike oppgaver i forbindelse med speideraktiviteter. Denne gruppen sikrer at speidereledere kan ha økt fokus på aktiviteter og gjennomføring av arrangementer.

Det å være med i foreldregruppen er helt frivillig og innbærer ikke annet ansvar en det du selv er villig til å forplikte deg til. Det kan være oppgaver som, hjelp til rydding av utstyr etter turer,  lage mat, transport av speidere og utstyr.

Foreldregruppen har sin egen facebook side hvor du finner mer informasjon og kan kontakte de som for tiden er med i gruppen.

FORELDREGRUPPE PÅ FACEBOOK